คนทั้งคน

posted on 25 Dec 2009 00:56 by note-love

 

แม้ว่าวันนี้จะไม่มีใคร "รัก"

 

แต่ก็ยังดีกว่า

 

ที่จะไม่รู้จัก "รัก" ใคร

 

 

****

 

แม้ว่าความรักจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึก

 

แต่สามารถทำร้ายคนเรา

 

ให้เจ็บปวดได้มากมาย

 

****

 

ตะวัน เหมือนแสงส่องโลก

 

ความโศก เหมือนโลกสลาย

 

ความเหงา เหมือนหัวใจวาย

 

รักสลาย เหมือนตายทั้งเป็น

 

****

ถ้าคำว่า "รัก"

 

พูดออกไปด้วยหัวใจ

 

ไม่ว่าวันไหน...คงลืมไม่ลง

 

****